ติดต่อเรา

หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์ ** ให้ครบทุกช่อง

สำนักพิมพ์ Sofa Publishing

ในเครือบริษัท กู๊ด คอนเทนส ์จาํกัด

  • 54 ซ.นาคนิวาส 37 แยก 1-4 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

  • 0-2539-4492

  • sofapublishing@gmail.com