Book Store

 
 

A nice way of life เดินชีวิตอย่างใจดี

หนังสือชุด Inspiration of life By ต้นกล้า นัยนา


เขียนโดย | ต้นกล้า นัยนา

ประเภท | จิตวิทยาประยุกต์

ISBN | 978-616-7078-57-1

จำนวนหน้า | 192

 

ชีวิตสั้นและบอบบางกว่าที่เรารู้

อย่ายอมเสียเวลาให้กับเรื่องหนักๆ ที่ไม่จำเป็น

อย่ายอมเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

อย่ายอมเสียเวลาเพื่อเพิ่มความบอบช้ำใหักับตัวเอง

อย่าทำอะไรเพียงเพื่อสะใจ

คิดถึงคุณค่าของลมหายใจและเวลาด้วย

จงเดินชีวิตให้สวยงาม

จงเป็น อยู่ คือ ให้สวยงาม


 ทดลองอ่าน

Out of stock
Small but beautifu...
Out of stock
Slow but sure ช้าๆ...
Out of stock
It’s never too lat...
Out of stock
Less is more ชีวิต...