Book Store

 
 

Just the way you are

เป็นในสิ่งที่เธอรัก...และรักในสิ่งที่เธอเป็น


เขียนโดย | ต้นกล้า นัยนา

ประเภท | จิตวิทยาประยุกต์

ISBN | 978-616-7112-03-9

จำนวนหน้า | 184

 

ชีวิตของเรา  เราไม่จำเป็นต้องลอกใครทั้งนั้น

อย่ากลัวว่าทำไปแบบนี้แล้วจะมีคนไม่รัก

อย่าแอบมองคนอื่น

อย่าลอกชีวิตคนอื่น

อย่าเลียนแบบคนอื่น

เป็นตัวของเธอเองนั่นแหละ

มันสวยงามที่สุดแล้ว


 ทดลองอ่าน

Out of stock
A nice way of life...
Out of stock
Small but beautifu...
Out of stock
Slow but sure ช้าๆ...
Out of stock
It’s never too lat...