ข้อตกลงการสมัครสมาชิก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การสมัครสมาชิก www.sofapublishing.com

กรุณาอ่านรายละเอียดข้อตกลงต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจในการใช้งานเว็บไซต์ที่ตรงกันนะคะ ^^

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

รับส่วนลด 15% ในการสั่งซื้อหนังสือผ่านเว็บไซต์

ได้รับข่าวสารจากทางสำนักพิมพ์ส่งตรงถึงอีเมลของคุณ

รับของสมนาคุณจากสำนักพิมพ์ในโอกาสพิเศษต่างๆ

ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมของทางสำนักพิมพ์ก่อนใคร

ข้อตกลงร่วมกัน

- กรุณากรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อผลประโยชน์และความสะดวกของสมาชิกเอง ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ จากเว็บไซต์นี้

- ชื่อสมาชิก และ รหัสผ่าน ถือเป็นสิทธิส่วนตัวที่สมาชิกต้องดูแลรักษา หากเกิดการกระทำใดๆ ที่ไม่สมควร ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ

- ทางเว็บไซต์จะระงับการให้บริการแก่สมาชิกทันที หากพบว่าสมาชิกมีเจตนา

          - เขียนเรื่องราว เนื้อหา หรือ โพสต์รูปภาพ อันนำไปสู่การเสื่อมเสียของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

          - เขียนเรื่องราว เนื้อหา หรือ โพสต์รูปภาพ อันสื่อไปถึงความลามก อนาจาร

          - เขียนเรื่องราวอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย

          - ใช้พื้นที่ใดๆ ในเว็บไซต์เพื่อการโฆษณาสินค้าและบริการ หรือแอบอ้างชื่อของทีมงาน บริษัท ก้าวกระโดด จำกัด ไปในทางมิชอบ

          - ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานเขียนทุกประเภท

- ทางเว็บไซต์ขอรับรองว่าจะดูแลข้อมูลของสมาชิกทุกท่านให้ปลอดภัยอย่างสุดความสามารถ (ไม่นับกรณีสุดวิสัย เช่น ความเสียหายที่เกิดจากไวรัส, แฮคเกอร์ หรือการล่มของ Server)

- สมาชิกจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง บริษัท ก้าวกระโดด จำกัด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อันเกิดจากการใช้งานบนเว็บไซต์นี้

- ทางเว็บไซต์สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

- หากตรวจสอบพบว่าสมาชิกละเมิดข้อตกลงข้างต้น ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหมายเหตุ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ยอมรับข้อตกลง